21-12-2012 గురించి అందరిని చాల భయపెడుతున్నారు

21-12-2012 గురించి అందరిని చాల భయపెడుతున్నారు .ఆరోజు ఏమికాదు ఎవరు అపోహలు నమ్మ వద్దు. భూమికంటే ముందు బుధగ్రహం పేలి పోవాలి .తరువాతే భూమికి ప్రమాదమున్నది కావున ఎవ్వరు భయపడవద్దు ప్రసన్థముగ గడపటానికి ప్రయత్నం చేయండి. క్రింది వివరాలు పూర్తిగా చదవండి . ఒక గోళము ఆయుర్దాయము 432 కోట్ల ఇయర్స్ అని అన్నామంటే సమస్తలోకాలు Read more ›

మీన రాశి

2018 మీన రాశి పూర్వాబద్ర 4 వ పాదము [దీ] ఉత్తరాబాద్ర 1,2,3,4 పాదములు [దూ,ఇన్గా,ఝు ,దా ],రేవతి1,2,3,4,పాదములు [దే,దో,చా,ఛి ]  ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 5 , వ్యయం 5 – రాజ పూజ్యం 3 , అవమానం 1 ఈ సంవత్సరం మొత్తం మీద పరిశీలించగా రాహు , కేతు , శని  సంచారాలు అనుకూలంగానే ఉన్నాయి . Read more ›

కుంబరాశి

2018 కుంబ రాశి ధనిష్ఠ 3,4, పాదములు[గు ,గే]శతభిషం ,1,2,3,4 పాదములు [గో,సా,సి,సు]పూర్వాబద్ర 1,2,3 పాదములు [సే ,సో ,దా ]ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 8 , వ్యయం 14 – రాజపూజ్యం 7 ,అవమానం 5 ఈ సంవత్సరము మొత్తము మీద గురు ,రాహు , శనులు అనుకూల పలితాలను Read more ›

మకర రాశి

2018 మకర రాశి ఉత్తరాషాడ 2,3,4 పాదములు,[బో ,జా,జి],శ్రవణం 1,2,3,4 పాదములు [జు,జె,జో ఖ ],ధనిష్ఠ 1,2 పాదములు [గా,గి] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 8 , వ్యయం 14 –రాజపూజ్యం 4 –అవమానం 5 ఈ సంవత్సరము అంతా పరిశీలించగా ఎల్నాటి శని ప్రదమ బాగము రాహు ప్రతికూల సంచారము Read more ›

ధనుస్సురాశి

2018 ధనస్సు రాశి మూల 1,2,3,4 పాదములు[యో ,యో, బా,బి]పూర్వాషాడ 1,2,3,4పాదములు [భు,ద ,భా,ఢ]ఉత్తరాషాడ  1 పాదము [భె]ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 5 , వ్యయం 5 –రాజ పూజ్యం 1 , అవమానం 5 ఈ సంవత్సరము మొత్తము మీద పరిశీలించగా ఎలానాటి శని రెండవ బాగము మరియు అష్టమ రాహు ప్రభావము చేత ఎక్కువ చికాకాకులతో కూడి ఉంటుంది Read more ›

వృచిక రాశి

2018 వృశ్చిక రాశి విశాక 4 వ పాదము [తో]అనురాధ 1,2,3,4 పాదములు [న,ని,ను,నే]జేష్ట1,2,3,4 పాదములు [నో,యా,యీ ,యు]  ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు , ఆదాయం 2 , వయం 14 – రాజ పూజ్యం 5 , అవమానం 2 ఈ సమ్వత్సరము పరిశీలించగా ఏలినాటి శని ప్రభావం గురు రాహు సంచారము సరిగా లేకపోవడం వలన ప్రతి విషయం లోను చాల Read more ›

తులారాశి

2018 తులా రాశి చిత్త 3,4 పాదములు [రా,రి,]స్వాతి 1,2,3,4 పాదములు [రూ ,రే,రో,తా] విశాఖ1,2,3 పాదములు [తీ,తూ,తే] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 11 ,వ్యయం -5 –రాజ పూజ్యం 2 , అవమానం 2 ఈ సంవత్సరము అంతయు శని , గురు సంచారము అనుకులముడా ఉన్నది కావున చాలం Read more ›

కన్యా రాశి

2017 కన్యా రాశి ఉత్తర 2,3,4,పాదములు [టో,పా,పీ],హస్త 1,2,3,4 పాదములు [పూ,షం,ణ,ఢ]చిత్త 1,2, పాదములు [పే,పో] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు. ఆదాయం 14 , వ్యయం 2 – రాజపూజ్యం 6 , అవమానం 6 సంవత్సరం మొత్తం పరిశీలించగా గ్రహ సంచార అనుకూలత లో గురువు అక్టోబర్ వరకు అనుకూలంగా ఉన్నాడు , Read more ›

సింహరాశి

2018 సింహ రాశి మఖ 1,2,3,4, పాదములు , పుబ్బ 1,2,3,4 పాదములు ఉత్తరా 1 వ పాదము ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు ఆదాయం 11 ,వ్యయం 11 – రాజ పూజ్యం 3 ,అవమానం 6 ఈ సంవత్సరము మొత్తము మీద గ్రహ సంచార స్తితులమును బట్టి అనుకూల స్తితి తక్కువగా ఉన్నది Read more ›

కర్కాటక రాశి

2018 కర్కాటక రాశి పునర్వసు 4 వ పాదము[హే], పుష్యమి 1,2,3,4 పాదములు [హు,హే,హొ,డా],ఆశ్లేషా 1,2,3,4 పాదములు [డీ,డు,డే,డో ] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు. ఆదాయం 8 , వ్యయం 2 –రాజ పూజ్యం 7 , అవమాన 3 ఈ సంవత్సరం శని సంచారం అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎంతటి సమస్యనైన తేలికగా డేటా వెయ గల సమర్ధత ఉంటుంది . కాని రాహు Read more ›

మిదునరాశి

2018 మిదున రాశి మృగశిర 3,4 పాదములు [కా,కి ],ఆరుద్ర 1,2,3,4 పాదములు [కూ,ఖం,జ్ఞ,చ్చ] ,పునర్వసు  1,2,3 పాదములు [కె,కో,హా] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు  .ఆదాయం 14 , వ్యయం 2 – రాజ పూజ్యం 2 –అవమానం 3 ఈ సంవత్సరము సముదాయముగా పరిశీలించగా శని సప్తమ సంచారము వలన మాద్యమ అనుకూలం కలిగి ఉంటారు . దేసంతరము వెళ్ళాలనే కోరిక Read more ›

వృషభ రాశి

2018 వృషభ రాశి కృత్తిక 2,3,4 పాదములు [ఈ,ఊ .ఎ],రోహిణి 1,2,3,4 పాదములు [ఓ,వా,వీ,వూ],మృగ శిర 1,2 పాదములు [వె,వో] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు. ఆదాయం 11 , వ్యయం 5 – రాజ పూజ్యం 1 , అవమానం 3. ఈ సంవత్సరం మొత్తము మీద పరిశీలించగా గురు సంచార సంవత్సర మొత్తము Read more ›

మేషరాశి

2018 మేష రాశి అశ్వని 1,2,3,4 పాదములు [చు,చే,చొ,లా],భరణి 1,2,3,4 పాదములు [లీ,లూ,లే,లో,]కృత్తిక 1 వ పాదము [ఆ]ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు ఆదాయం 2 , వ్యయం 14 ,-రాజ పూజ్యం 5 , అవమానం 7 – ఈ సంవత్సరం సముదాయముగా పరిశీలించగా గురువు అనుకూలత తక్కువ . శని సంచారిత సాదారణ Read more ›

2018 Telugu Panchanga Sravanam

2018 తెలుగు  నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు విలంబి నామ సంవత్సర ఫలితములు (Vilambi Nama Samvatsara Year Prediction) పంచాంగ శ్రవణం – 2018 (Panchaanga Sravanam ) ఈ సంవత్సరము రాజు , ధన్యాదిపతి రవి – మంత్రి శని – సైన్యాది పతి , అర్ఘ్యాది పతి , మేఘాదిపతి , -శుక్రుడు – Read more ›

సహా దేవా ప్రశ్న శాస్త్రము

ఈ సహా దేవా ప్రశ్న శాస్త్రము   ప్రార్దన చేసి చక్రము నందు కనపరచిన సంక్యను నొక్కిన పలితము వచును ఇలాగ ఒక రోజు మూడు పర్యాయములు మాత్రమే సరి ఐన పలితములు వచును  . ఎక్కువ పర్యాయములు నొక్కినచో సరి ఐన పలితములు  రావు కావున గమనించ గలరు . మరల   రేపు 3 Read more ›

పంచాంగo

శ్రీ హేమళంబి నామ సమత్సర ఫలితములు (Hemalambi Nama Samvatsara Year Prediction) పంచాంగ శ్రవణం (Panchaanga Sravanam ) ఈ సంవత్సరం సూర్య ఆరాధన చేయువారకి చాలా మంచి పలితాలను అందుకుంటారు . సమస్యలనుండి విముక్తి పొందుతారు . దేశము , రాష్ట్రము ఈ సంవత్సరం ఆర్దిక పరంగా అభివృద్దిలోకి వస్తాయి . షేర్ Read more ›

Categories