వాస్తు

  వాస్తు శాస్త్రము

ప్రపంచములో ప్రతి మనుష్యునకు తన ప్రప్తానుసారము గృహము లబ్యమగును.గనుక మానవుల స్తూల సూక్ష్మ తమాది బెదములచే ఖర్మ యొక్క సుభాసుభములు తార తమ్యమును అనుసరించి వివిదములగు వృద్ది క్షయములు ,ఐశ్వర్య ,దారిద్ర్యములు ,కష్ట సుఖములు ,ఇవి అని అననేలా ?సర్వమును గృహము వలన ప్రతి మానవునకు కలుగు చున్నది .ఇందుచే మానవుని పూర్వ ఖర్మకును ,గృహమునకును అవినాభావ సంబందమున్నది నియు ,గృహము వలన మానవుని ఖర్మ యొక్క సుభాశుభములు ,గుణ దోషములు ప్రకాశ మగుననియు,అట్టి గృహములు ప్రతి మనుష్యునకు సుభా శుభములను కలుగ జేయును .వృద్ది క్షయములకు ముఖ్యాదార భూతమై యున్నది అనుట నిర్వివాదాంసము.అట్టి గృహమును నిర్మించుటకు వలయు విది నిషేదములను ,గుణ దోషములను నిరుపించునది వాస్తు శాస్త్రము .ఇందును గురించి పూజ్య పాదులగుమన మహర్షి వర్యులనేకులనేక గ్రంధములను వ్రాసి మహొ ప్రక్రుతి నొనర్చి యున్నారు .అవన్నియు సాంప్రదాయ రహస్యములతో సంస్కృతములో నున్నందున సర్వులకు సులభ గ్రాహ్యములు గాకున్నవి
కనుక గృహ నిర్మాతలు విషయములను చక్కగా గ్రహించి గృహనిర్మానమును గావించు కొనిన యడలను ,ప్రాచీన గృహములలో నున్న దోషములను సవరించు కొనిన యెడల సర్వ విధముల సుఖమును ,సుభాదికమును బడయ చుండుటఏ కాక ప్రశాంత జీవనము గడప గలరు

18 thoughts on “వాస్తు

 1. Murali on

  Dear Sir/ Madam,

  i have taken one rented house, since i have started leaving there i have not got any good results in all aspects, so kindly advise me on the same

  regards
  Murali

  • admin on

   Ask our astrologer online through Live chat

   Regards,
   Admin

  • p.kasi viswanadham on

   sir
   we r living rented flot in appartment 4th floor eesanya block but in ground floor compound wall north side very height on south side east side no wall west is small wall i have financial problems from the making of north wall time so pls advise this flot is ok or not pls sugesst me. 8977772266–kasi

 2. appana ratna supriya on

  namesay, na date of birth 3-9-85, time 5am, na marriage kosam ma mother tension paduthunaru, naku marriage epudu avuthundo chapagalaru, waiting for ur reply, pls give reply soon

  thanking you

 3. sir/mam, my D.B.18/08/1974. nakshatram-pubba, raasi-leo, my husbend name is v.krishnareddy.maaku eest fasing house ok naa sir…

  • PLz ask your questions to our astrologer on live chat option.

 4. chandra kanth on

  where can i find the astrologer live, please suggest me…

  • You can chat with him on our website. When he is available online we will display a live chat button hrough which you can chat with our astrologer online for free.

   Thank you,
   Admin

  • admin on

   Plz Ask our astrologer through live chat when available online. To know about timings updates of live chat with astrologer, you should like our facebook page http://www.facebook.com/telugujathakam we update on facebook when our astrologer is available online.

   Thank you,
   Admin

  • admin on

   Dear Kusuma,
   Plz ask your queries through live chat option where you can chat with our astrologer when he is available online.

   Thank you

 5. gunasundari on

  dear sir,
  my name is amasa gunasundari.my husbend name is amasa jayakumar.pls sir maa inti vathu cheppagalaru.
  maahouse east facing .agneyam lobathroom & kitchen.middile hall.vayuvyam & niruthi in bed room.thi is my house vasthu pls tell me sir.
  thank you sir