Categories

Archive

మీన రాశి

2018 మీన రాశి పూర్వాబద్ర 4 వ పాదము [దీ] ఉత్తరాబాద్ర 1,2,3,4 పాదములు [దూ,ఇన్గా,ఝు ,దా ],రేవతి1,2,3,4,పాదములు [దే,దో,చా,ఛి ]  ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 5 , వ్యయం 5 – రాజ పూజ్యం 3 , అవమానం 1 ఈ సంవత్సరం మొత్తం మీద పరిశీలించగా రాహు , కేతు , శని  సంచారాలు అనుకూలంగానే ఉన్నాయి . Read more ›

కుంబరాశి

2018 కుంబ రాశి ధనిష్ఠ 3,4, పాదములు[గు ,గే]శతభిషం ,1,2,3,4 పాదములు [గో,సా,సి,సు]పూర్వాబద్ర 1,2,3 పాదములు [సే ,సో ,దా ]ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 8 , వ్యయం 14 – రాజపూజ్యం 7 ,అవమానం 5 ఈ సంవత్సరము మొత్తము మీద గురు ,రాహు , శనులు అనుకూల పలితాలను Read more ›

మకర రాశి

2018 మకర రాశి ఉత్తరాషాడ 2,3,4 పాదములు,[బో ,జా,జి],శ్రవణం 1,2,3,4 పాదములు [జు,జె,జో ఖ ],ధనిష్ఠ 1,2 పాదములు [గా,గి] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 8 , వ్యయం 14 –రాజపూజ్యం 4 –అవమానం 5 ఈ సంవత్సరము అంతా పరిశీలించగా ఎల్నాటి శని ప్రదమ బాగము రాహు ప్రతికూల సంచారము Read more ›

ధనుస్సురాశి

2018 ధనస్సు రాశి మూల 1,2,3,4 పాదములు[యో ,యో, బా,బి]పూర్వాషాడ 1,2,3,4పాదములు [భు,ద ,భా,ఢ]ఉత్తరాషాడ  1 పాదము [భె]ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 5 , వ్యయం 5 –రాజ పూజ్యం 1 , అవమానం 5 ఈ సంవత్సరము మొత్తము మీద పరిశీలించగా ఎలానాటి శని రెండవ బాగము మరియు అష్టమ రాహు ప్రభావము చేత ఎక్కువ చికాకాకులతో కూడి ఉంటుంది Read more ›

వృచిక రాశి

2018 వృశ్చిక రాశి విశాక 4 వ పాదము [తో]అనురాధ 1,2,3,4 పాదములు [న,ని,ను,నే]జేష్ట1,2,3,4 పాదములు [నో,యా,యీ ,యు]  ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు , ఆదాయం 2 , వయం 14 – రాజ పూజ్యం 5 , అవమానం 2 ఈ సమ్వత్సరము పరిశీలించగా ఏలినాటి శని ప్రభావం గురు రాహు సంచారము సరిగా లేకపోవడం వలన ప్రతి విషయం లోను చాల Read more ›

తులారాశి

2018 తులా రాశి చిత్త 3,4 పాదములు [రా,రి,]స్వాతి 1,2,3,4 పాదములు [రూ ,రే,రో,తా] విశాఖ1,2,3 పాదములు [తీ,తూ,తే] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు . ఆదాయం 11 ,వ్యయం -5 –రాజ పూజ్యం 2 , అవమానం 2 ఈ సంవత్సరము అంతయు శని , గురు సంచారము అనుకులముడా ఉన్నది కావున చాలం Read more ›

కన్యా రాశి

2017 కన్యా రాశి ఉత్తర 2,3,4,పాదములు [టో,పా,పీ],హస్త 1,2,3,4 పాదములు [పూ,షం,ణ,ఢ]చిత్త 1,2, పాదములు [పే,పో] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు. ఆదాయం 14 , వ్యయం 2 – రాజపూజ్యం 6 , అవమానం 6 సంవత్సరం మొత్తం పరిశీలించగా గ్రహ సంచార అనుకూలత లో గురువు అక్టోబర్ వరకు అనుకూలంగా ఉన్నాడు , Read more ›

సింహరాశి

2018 సింహ రాశి మఖ 1,2,3,4, పాదములు , పుబ్బ 1,2,3,4 పాదములు ఉత్తరా 1 వ పాదము ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు ఆదాయం 11 ,వ్యయం 11 – రాజ పూజ్యం 3 ,అవమానం 6 ఈ సంవత్సరము మొత్తము మీద గ్రహ సంచార స్తితులమును బట్టి అనుకూల స్తితి తక్కువగా ఉన్నది Read more ›

కర్కాటక రాశి

2018 కర్కాటక రాశి పునర్వసు 4 వ పాదము[హే], పుష్యమి 1,2,3,4 పాదములు [హు,హే,హొ,డా],ఆశ్లేషా 1,2,3,4 పాదములు [డీ,డు,డే,డో ] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు. ఆదాయం 8 , వ్యయం 2 –రాజ పూజ్యం 7 , అవమాన 3 ఈ సంవత్సరం శని సంచారం అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎంతటి సమస్యనైన తేలికగా డేటా వెయ గల సమర్ధత ఉంటుంది . కాని రాహు Read more ›

మిదునరాశి

2018 మిదున రాశి మృగశిర 3,4 పాదములు [కా,కి ],ఆరుద్ర 1,2,3,4 పాదములు [కూ,ఖం,జ్ఞ,చ్చ] ,పునర్వసు  1,2,3 పాదములు [కె,కో,హా] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు  .ఆదాయం 14 , వ్యయం 2 – రాజ పూజ్యం 2 –అవమానం 3 ఈ సంవత్సరము సముదాయముగా పరిశీలించగా శని సప్తమ సంచారము వలన మాద్యమ అనుకూలం కలిగి ఉంటారు . దేసంతరము వెళ్ళాలనే కోరిక Read more ›

వృషభ రాశి

2018 వృషభ రాశి కృత్తిక 2,3,4 పాదములు [ఈ,ఊ .ఎ],రోహిణి 1,2,3,4 పాదములు [ఓ,వా,వీ,వూ],మృగ శిర 1,2 పాదములు [వె,వో] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు. ఆదాయం 11 , వ్యయం 5 – రాజ పూజ్యం 1 , అవమానం 3. ఈ సంవత్సరం మొత్తము మీద పరిశీలించగా గురు సంచార సంవత్సర మొత్తము Read more ›

మేషరాశి

2018 మేష రాశి అశ్వని 1,2,3,4 పాదములు [చు,చే,చొ,లా],భరణి 1,2,3,4 పాదములు [లీ,లూ,లే,లో,]కృత్తిక 1 వ పాదము [ఆ]ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు ఆదాయం 2 , వ్యయం 14 ,-రాజ పూజ్యం 5 , అవమానం 7 – ఈ సంవత్సరం సముదాయముగా పరిశీలించగా గురువు అనుకూలత తక్కువ . శని సంచారిత సాదారణ Read more ›

పంచాంగo

శ్రీ హేమళంబి నామ సమత్సర ఫలితములు (Hemalambi Nama Samvatsara Year Prediction) పంచాంగ శ్రవణం (Panchaanga Sravanam ) ఈ సంవత్సరం సూర్య ఆరాధన చేయువారకి చాలా మంచి పలితాలను అందుకుంటారు . సమస్యలనుండి విముక్తి పొందుతారు . దేశము , రాష్ట్రము ఈ సంవత్సరం ఆర్దిక పరంగా అభివృద్దిలోకి వస్తాయి . షేర్ Read more ›

Categories

సాంప్రదాయాలు

కసమ,ఇంద్రియ నిగ్రహము,పరమ,సత్య వచనము,రుజు ప్రవర్తనము ,వినయము ,సేవ,వీటి చేతనే సమస్త లోకమును వసీ భుతమొనర్చు కొనుము .

ఈరొజు మ౦చి సూక్తి

తగుల బెట్టునని ఎరుగమిచే మిడుత దీపపు మొగ్గ పై బడును .తెలియక పోవుటచే చేప గాలమున నున యరను దినును .ఈ మనస్సులో కుప్ప తెప్పలుగా ఆపదలు కలవని ఎరిగి యుండియు విశఎచలను మాన లేకున్నాము .అజ్ఞాన మహాత్యమేట్టిదో గదా . ————–