Categories

Archive

కన్యా రాశి

2017 కన్యా రాశి ఉత్తర 2,3,4,పాదములు [టో,పా,పీ],హస్త 1,2,3,4 పాదములు [పూ,షం,ణ,ఢ]చిత్త 1,2, పాదములు [పే,పో] ఈ అక్షరములతో పేరు మొదలయ్యేవారు. ఆదాయం 14 , వ్యయం 2 – రాజపూజ్యం 6 , అవమానం 6 సంవత్సరం మొత్తం పరిశీలించగా గ్రహ సంచార అనుకూలత లో గురువు అక్టోబర్ వరకు అనుకూలంగా ఉన్నాడు , Read more ›