Categories

Archive

మీన రాశి

31

2017 మీన రాశి ఫలితములు పూర్వాబద్ర 4 వ పాదము ,ఉత్తరాబద్ర 4 పాదములు రేవతి 4 పాదములు ది ,దు ,శ్యాం,ఝు ,ద,దే ,దౌ ,చా ,ఛి ,వీరికి ఆదాయము 8 వ్యయము 11 ,రాజపూజ్యము 6 అవమానము 3. ఈరాశి స్త్రీ పురుషాదులకు,సుభాసుబ మిశ్రమముగా ఉండును .ప్రతి చిన్న పెద్దవిషయము వ్యయము మీద Read more ›