2018 Telugu Panchanga Sravanam

9

2018 తెలుగు  నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు విలంబి నామ సంవత్సర ఫలితములు (Vilambi Nama Samvatsara Year Prediction) పంచాంగ శ్రవణం – 2018 (Panchaanga Sravanam ) ఈ సంవత్సరము రాజు , ధన్యాదిపతి రవి – మంత్రి శని – సైన్యాది పతి , అర్ఘ్యాది పతి , మేఘాదిపతి , -శుక్రుడు – Read more ›

Vastu

0

వాస్తు అవగాహన వాస్తు శాస్త్రాన్ని అనుసరించాలనుకున్నప్పుడు మన పురాణ ఇతిహాసాలలో కొన్ని ఘట్టాలు కూడా పరిదిలోకి తీసుకోవాలి . పురాణ ఘట్టాలను ఆధారంగా చేసుకొని వాస్తు శాస్త్రంలో కొన్ని విషయాలు సంతరించుకొని ఉన్నాయని అనటంలో సందేహం లేదు .అందుచే వాస్తు సిద్దాంతం , వైదిక ధర్మములు , ఆచారములు , ఖగోళ శాస్త్రం , పురాణాలపై Read more ›

Categories

Adrushta Nama Sankya Sashtramu

0

అదృష్ట నామ సంక్యా శాస్త్రము అదృష్ట , కీర్తి , విజయాలు మీరు పొంద వచ్చు. అదృష్టాన్ని ఆశించని వ్యక్తులు అస్సలుండరు . అదృష్టం పోన్దాలనుకునే ప్రతిఒక్కరికి చక్కటి మార్గ దర్సాన్ని ఇచ్చేదే అదృష్ట నామ సంక్యా శాస్త్రము . మానవ జీవితములో నిత్యం ఎదురయ్యే అనేక సమస్యలకు సునాయాసంగా ఈ శాస్త్రము ద్వారా సమాదానాలను Read more ›

7 వ సంక్యవారి పలితాలు (2015 numerology)

0

7 వ సంక్యవారి పలితాలు అంకె 7 – కేతువు                                           త్రికాలజ్ఞుడు       7,16,25 తేదిలలో జన్మించిన వారు తేది , నెల, Read more ›

5 వ సంక్యవారి పలితాలు (2015 numerology)

0

5 వ సంక్యవారి పలితాలు  అంకె 5 – బుధుడు  కళలకు అధిపతి[ సృష్టి కర్త ]    5,14,23తేదిలలో జన్మించిన వారు తేది , నెల , సంవత్సరము కలిపినా మొత్తం 5 వచ్చిన వారు బుధ ఆదిక్యత లో పుతిన వారు .  స్వభావాలు – లక్షణాలు         Read more ›

4 వ సంక్యవారి పలితాలు (2015 numerology)

1

4వ సంక్యవారి పలితాలు  అంకె  4 -రాహువు                                                రాజ లక్షణాలు కలవాడు     ప్రతి  నెల 4-13-22-31 తేదిలలో జన్మించిన వారు Read more ›

3 వ సంక్యవారి పలితాలు (2015 numerology)

0

3 వ సంక్యవారి పలితాలు అంకె 3 -గురువు విద్య వివేక ప్రదాత         ప్రతినెల 3,12,21,30 మొదలైన తారికుల్లో మరియు తేది,నెల ,సంవత్సరము మొట్టమ కలిపితే ఏక సంక్య 3 వచ్చిన వారు గురువు ఆదిక్యత లో  జన్మించిన వారవుతారు . లక్షణాలు – స్వభావాలు       Read more ›

1 వ సంక్యవారి పలితాలు (2015 numerology)

0

1 వ సంక్యవారి పలితాలు కీర్తి ప్రదాత ప్రతి నెల 1,10,19,28 మొదలైన తేదిలలో జన్మించిన వారు 1 ఐన సూర్య ఆదిక్యతలో జన్మించిన వారవుతారు లక్షణాలు -స్వభావాలు        మనం నివసిస్తున్న లోకం ఒకటి , అక్షరాలకు ఆరంబమై విలసిల్లేది సుర్యాదిక్యత గల ఒకటి అంకె . ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చే సూర్యుడు Read more ›

గురు కవచం[బృహస్పతి] ( Guru Kavacham )

0

అస్య శ్రీబృహస్పతి కవచమహా మంత్రస్య, ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బృహస్పతిర్దేవతా, గం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకమ్, బృహస్పతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానమ్ అభీష్టఫలదం వందే సర్వఙ్ఞం సురపూజితమ్ | అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిమ్ || అథ బృహస్పతి కవచమ్ బృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు Read more ›

కుజ కవచం[అంగారక కవచం] ( Angaraka Kavacham )

0

అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్య, కశ్యప ఋషీః, అనుష్టుప్ చందః, అంగారకో దేవతా, భౌమ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానమ్ రక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్ | ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాంతః || అథ అంగారక కవచమ్ అంగారకః శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః Read more ›

బుద కవచం ( Bhuda Kavacham )

0

అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః | అథ బుధ కవచమ్ బుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః | పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః || 1 || కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా | నేత్రే ఙ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః Read more ›

శుక్ర కవచం ( Sukra Kavacham )

0

ధ్యానమ్ మృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభం పీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినమ్ | సమస్తశాస్త్రార్థవిధిం మహాంతం ధ్యాయేత్కవిం వాఞ్ఛితమర్థసిద్ధయే || 1 || అథ శుక్రకవచమ్ శిరో మే భార్గవః పాతు భాలం పాతు గ్రహాధిపః | నేత్రే దైత్యగురుః పాతు శ్రోత్రే మే చందనద్యుతిః || 2 || పాతు మే నాసికాం కావ్యో వదనం దైత్యవందితః | వచనం చోశనాః Read more ›