Categories

Archive

Raja Rajeshwari Astakam and Shasti Astakam

రాజ రాజేశ్వరి అష్టకం -ఇది మనిషి లోని సర్వభయాలను పారద్రోలి మనో దైర్యాన్ని ఇస్తుంది కార్య జయము పొందగలరు షష్టి అష్టకం -ఇది అదిక కోపాన్ని తగ్గిస్తుంది .విసుగు మొండితనము పెడద్రము తగ్గించి మనో నిబ్బరమును పెంచుతుంది

శబ్ద విజ్ఞానము ( Sound Knowledge )

శబ్ద విజ్ఞానము వేద మంత్రం -శబ్ద వైద్యము మరయు అన్ని రకాల సమస్యలకు పరిష్కార మార్గములు :రేడియో నుండి శబ్ద తరంగాలు విద్యుశ్చక్తి సంమిస్రణము వల్ల చాల దూరము వేల్లగలుగుతాయి .వాటిని ప్రపంచమంతా వినగలుగుతుంది.విద్యుశ్చక్తి తో కలవని మన మాటలు వెయ్యి గజాల దూరము కంటే ఎక్కువ దూరము వినిపించవు .అదే విదముగా మంత్రోచ్చారణ ప్రచండము Read more ›

Satru sena-Dukha Nasanam and Vishnu stotram

శత్రు సేన ,దుఖః నాశనము -ఇది సర్వ దుఖములనుండి విముక్తి చేయును .సత్రువులమీద జయమును పొందగలరు సకల దుఖొపసమనము పొందగలరు నమో విష్ణవే -ఇది నరాలకు సంబంచిన రుగ్మతలకు ,మానసిక దైర్యము నకు ,మనోవికాసానికి బాగా పని చేస్తుంది .

Kala Bhairava Astakam and Aapada Duradrustakam

కాల బైరవాష్టకం -ప్రయత్నము చేయు పన్నుల్లో ఆలస్యమో లేక ఆటంకము జరుగుతూ ఇబ్బంది పడుతున్నవారికి సర్వ కార్య జయము కలుగుటకు ఉపయోగపడుతుంది . ఆపదుద్దరఅష్టకం – ఈది ఆపదలో ఎటువంటి అపదనైనా కాపాడ గలదు నిత్యం ఉదయాన్ని వినవలెను

Bramhananda Meemamsa and Vishnu Suktam

బ్రమ్హానంద మీమాంస -ఇది మానసిక ఆందోళనను తగ్గించి ఆనందమును పొందగలరు ప్రతి రోజు ఒకసారి విన్న యడల ఆరోజు స్యన్త్రము వరకు ఆనందముగా ఉండగలరు విష్ణు సూక్తము -ఇది మెదడు నరాలకు సంబంచి రుగ్మతలున్న వారికు పక్షపాతం వచినవారికి ,బుద్ధి పెరుగుటకు కొత్త కొత్త పనులు చేయుటలో సమర్ధత పరుగుటకు బాగా పని చేస్తుంది

Krishna Astakam and Saraswathi Suktam

కృష్ణ అష్టకం -ఇది బూడ గ్రహ ప్రభావము వలన అనారోగ్యము ఉన్నవారికి దివ్య ఔషదము లాగా పని చేస్తుంది ,జీర్ణ శక్తి తక్కువ ఉన్న వారికీ ,కడుపులో ఎ అనారోగ్యమైన ఉన్న వారికీ గ్యస్త్రిక్ ట్రబుల్ ఉన్న వారికీ బాగా పొఅని చేస్తుంది ప్రతి రోజు ఇది విన్న తరువాత తులసి ప్రసాదముగా తీసుకోవలెను సరస్వతి Read more ›

Madana Mohana Astakam and Venkatesha Stotram

శ్రీ మధన మొహనాష్టకం -ఇది దాంపత్య సుకానికి ,భార్యాభర్తల ఆకర్షణకి ,వారిమధ్య ఉన్న మనస్పర్ధలు తోలగాతనికి చాల బాగా ఉపయోగపడుతుంది వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రం -జాతక రీత్యా శని ప్రభావము వలన మానసిక ,ఆర్దిక ,ఆరోగ్య సమస్యలున్న వారికీ బాగా ఉపయోగ పడుతుంది పార్టి రోజు విన వలెను

Ayushya Suktam and Gayathri Ganapata

అయుస్య్హ్య సూక్తము -జాతక రీత్యా ఆయుక్షీనము ఉన్నవారికి ఇది సంజీవి లాగా పని చేస్తుంది ,సర్వరోగములను హరింప చేస్తుంది గాయత్రీ ఘనాపాట -ఇది శరీరములోని 24 రకముల రుగ్మతల నుండి కాపాడుతుంది సకల కార్య సిద్దికి ఉపయోగపడుతుంది

Asta lakshmi Stotram and Shree Suktam

అష్ట ల్లక్ష్మి స్తోత్రం -అష్ట ఐశ్వర్యాలకు ,ధన దాన్యాభి వృద్దికి బాగా పని చేస్తుంది శ్రీ సూక్తము -ఇది సకల దరిద్రమును హరింప చేస్తుంది ప్రశాంతి ని కలుగ చేస్తుంది .సకల కార్య సిద్ది పొందగలరు

Rudram and Maha Lakshmi Astakam

రుద్రం -కుటుంబ కలహాలకి ,మానసిక వత్తిడికి ,దారిద్ర్య నాశనానికి ,సర్వ దుక్క హరిణి .ప్రతిరోజు వినవలెను మహా లక్ష్మి అష్టకం -సకల వ్యపారాభి వృద్దికి ,ఐస్వర్యాభి వృద్దికి ,ధన దాన్యాభి వృద్దికి ,మనోధైర్యానికి చాల బాగా పని చేస్తుంది

Dakshina Murthy And Guru Astakam

దక్షిణ మూర్తి స్తోత్రం -ఇది జాతక రీత్యా గురు గ్రహము నీచలో ఉన్నా వక్రలోవున్న వారికీ గురుబలము తగ్గుతుంది ఏదైనా ఒక నిర్ణయము తీసుకొనేవారికి సరైన మార్గము దొరుకుతుంది గురు అష్టకం -ఇది జాతక రీత్యా గురు గ్రహము నీచలో ఉన్నా వక్రలోవున్న వారికీ గురుబలము తగ్గుతుంది ఏదైనా ఒక నిర్ణయము తీసుకొనేవారికి సరైన మార్గము Read more ›

Shanthi and Shiva Stotram

సాల నిర్మాణము మరియు శాంతి -ఇది గృహ నిర్మాణము చేయు వారికీ ,గృహ దోషములు నివారించటానికి ,దోషమున్న గృహములో ఈ మంత్రమును వినిపిస్తున్న ఆయోక గృహ దోషము నివారించును దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం -ఈ స్తోత్రం కటిక దరిద్రమునైన హరింప చేస్తుంది ,ఐశ్వర్య వంతుడిని చేస్తుంది ,మనః శాంతి ఇస్తుంది

Bhumi Suktam and Devi Suktam

భూమి సూక్తము -ఇది వ్యవసాయదారులకు బాగా పనికి వస్తుంది ,భూమి అమ్మకం ,కొనుగోలు చేసేవారికి మంచి ఆదాయాలు పొందడానికి ప్రతి రోజు ఉదయాని భూమిని తాకి నమస్కారం చేసుకొని ఈ స్తోత్రాన్ని వినవలెను .మంచి పలితాన్ని పొందగలరు దేవి సూక్తము -ఇది సకల దోషములను హరిస్తుంది సర్వడుఖములను హరిస్తుంది .పనులు ఆటంకములు కలిగేవారు ప్రతిరోజూ ఒకసారి Read more ›

Rudra Suktam and Subramanya Astakam

రుద్ర సూక్తము -ఇది కుటుంబ కలతను రూపు మాపి ఉన్నత సికరాలకు చేర్చగల మహా సూక్తము దారిద్రియ నాశనము అగును సుబ్ర్హమన్యాష్టకం -ఇది సంతాన లేమితో బాద పడువారికి సంతన దోషము తొలగి సంతానము కలుగును .ఈ స్తోత్రమును నిత్యమూ అస్వత్త నారాయణ సన్నిదిలో విన వలెను దీనిని 48 రోజులు నియమ నిష్టల తో Read more ›

Vaidyantha Astakam and Guru Stotram

వైద్యాన్తాష్టకం – ఇది మనకు వైద్యుడి లాగా ఉపయోగ పడుతుంది అక్కడ వాయుద్యుడు ఉండాలి ఇక్కడ ఇది వింటేనే అద్యుదిలగా మనకు ఏమి రుగ్మతలున్నాకుడా హరించీ వేస్తాయి గురు స్తోత్రం – ఇది జాతకంలో గురువు బాగా లెక పోయిన ,నీచపడ్డ,వక్రలో ఉన్న ,ఒక నిర్ణయము తీసుకోనుటలో వీక్ గా ఉన్న ప్రతి రోజు ఈ Read more ›