Categories

Archive

2013 Numerology Forecast

స్వాగతం సుస్వాగతం 2013 ఇయర్ కి అందరు క్షేమ ,స్తైర్య ,ఆయుర్ ,ఆరోగ్య ,వ్యాపార ,ఐశ్వర్య అభి వృద్ది జరగాలని మనసారా జరగాలని కోరుకుంటూ సంక్య శాస్త్ర పరముగా పలితాలను చూద్దాము . 01-01-2+01+3 =8ఎకసంక్య 8 వస్తున్నది .ఈ సంక్యకు అధిపతి సాని మహానుభావుడు అవుతున్నాడు .కావున ఈ ఇయర్ అంతా మనషుల్లో స్వార్ధము Read more ›